آدرس کانال تلگرام ماImage result for JG'VHL


گروهی برای گفتگوی فرهنگ و اندیشه :

محوریت گفتگو می تواند یك كلمه ، متن ، عكس ، فیلم یا صوت فرهنگی و حکیمانه باشدموضوع: معرفی موسسات فرهنگی /آموزشی/پژوهشی،
ادامه مطلب
[ 1394/09/11 ] [ 12:49 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

آموزش معلمان - موانع خلاقیت در محیط مدرسهاین مسئله یکی از شایع ترین موانع رشد خلاقیت در دانش آموزان به شمار می رود. هنگامی که دانش آموز احساس کند، تنها چیزی که اهمیت بیشتری دارد و در ارزیابی ها ملاک خوب بودن شمرده می شود نمره بالاست و نه چیز دیگر، در نتیجه کسب نمره بیشتر به خودی خود برای وی حکم مهم ترین هدف را پیدا می کند و بنابراین او تنها برای به دست آوردن آن می کوشد. 

 

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

این مسئله یکی از شایع ترین موانع رشد خلاقیت در دانش آموزان به شمار می رود. هنگامی که دانش آموز احساس کند، تنها چیزی که اهمیت بیشتری دارد و در ارزیابی ها ملاک خوب بودن شمرده می شود نمره بالاست و نه چیز دیگر، در نتیجه کسب نمره بیشتر به خودی خود برای وی حکم مهم ترین هدف را پیدا می کند و بنابراین او تنها برای به دست آوردن آن می کوشد.  

  

تأکید زیاد بر نمره دانش آموز به عنوان ملاک خوب بودن

این مسئله یکی از شایع ترین موانع رشد خلاقیت در دانش آموزان به شمار می رود.هنگامی که دانش آموز احساس کند، تنها چیزی که اهمیت بیشتری دارد و در ارزیابی ها ملاک خوب بودن شمرده می شود نمره بالاست و نه چیز دیگر، در نتیجه کسب نمره بیشتر به خودی خود برای وی حکم مهم ترین هدف را پیدا می کند و بنابراین او تنها برای به دست آوردن آن می کوشد. در چنین جوی تلاش برای خلاقیت و نوآوری دانش آموز، معنایی نخواهد داشت.

 

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

روش های تدریس سنتی و مبتنی بر معلم محوری

به کارگیری افراطی روش های سنتی که در آن ها بیشتر معلم نقش محوری را در کلاس ایفا می کند و بیشتر مبتنی بر سخنرانی و استفاده از مهارت های کلامی است، سبب می شود دانش آموز در فرآیند تدریس و یادگیری و ایفای یک نقش فعال فرصت مشارکت کمتری را پیدا کند. دانش آموزی که در این نوع سیستم تحصیل می کند مجالی برای بروز استعدادهای خلاق نمی یابد و به تدریج تحرک و پویایی خود را از دست می دهد.

 

 عدم شناخت معلم نسبت به خلاقیت

در بسیاری از موارد آشنا نبودن معلم یا مربی با شیوه های پرورش خلاقیت دانش آموزان به تنهایی یک مانع بزرگ در این زمینه محسوب می شود.

 

معلمی که شناخت صحیحی از ماهیت خلاقیت، موانع و روشن های پرورش نداشته باشد، بدیهی است نه تنها نمی تواند اقدامی برای بروز استعدادهای خلاق دانش آموزان خود در کلاس انجام دهد، بلکه ممکن است نا آگاهانه و به مرور زمان کلاس درس خود را به محیطی تبدیل کند که در آن خلاقیت دانش آموز سرکوب می شود.

 

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

 

فقدان حداقل امکانات لازم برای انجام فعالیت های خلاق دانش آموزان

هر چند بسیاری از فعالیت های خلاق نیازمند هزینه ها و امکانات خاصی نیست و بیشتر آن ها با اندکی تغییر در روش های تدریس و استفاده بهینه امکانات و فضای آموزشی موجود در مدارس قابل اجراست، اما گاهی فقدان این حداقل امکانات لازم سبب می شود که انجام برنامه های پرورش خلاقیت در کلاس و مدرسه با مانع یا شکست روبه رو شود، این کمبودها در بسیاری از موارد تأثیری مخرب بر علاقه و انگیزه دانش آموزان برای شرکت در این برنامه ها می گذارد.

 

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

اهداف و محتوای کتاب های درسی

موضوع اهداف و محتوای درسی مبحثی بسیار گسترده است و از جوانب مختلف قابل بررسی می باشد، اما در این جا تا این حد بدان اشاره می شود که چنانچه در یک نظام آموزشی کتاب درسی به عنوان مهم ترین و تنها منبع تدریس و آموزش مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال در میان اهداف و محتوای آن چیزی به عنوان پرورش خلاقیت منظور نشده باشد، مسلماً دانش آموز آزادی عمل و توانایی لازم را نخواهد داشت که پا را از چارچوب کتاب درسی خود فراتر بگذارد و در نتیجه او می آموزد فقط در محدوده کتاب درسی خود بیندیشد و نه بیشتر.

 

عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

در نظر نگرفتن این واقعیت که هر دانش آموز در عین اشتراکاتی که با دیگر دانش آموزان دارد، یک انسان منحصر به فرد است و دارای استعدادها، علایق و کشش های ویژه خود نیز می باشد، سبب می شود معلم دید و نگرشی یکسان نسبت به همه دانش آموزان داشته باشد، این نوع نگرش در حوزه پرورش خلاقیت یک مانع اساسی محسوب می شود و به ویژه سرخوردگی دانش آموزان خلاق را به دنبال خواهد داشت.

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

عدم پذیرش ایده های جدید

عادت به تفکرات کلیشه ای، راه حل های معمولی و تجربیات تکراری می تواند سبب پدید آمدن نوعی دید انتقادی در معلم و دانش آموزان در کلاس های درس شود که می توان آن را روحیه عدم پذیرش ایده های جدید نامید.

 

برای دانش آموزی که از تفکری خلاق برخوردار است و میل به خلق ایده های نو و غیر معمول دارد، بسیار مأیوس کننده خواهد بود که ایده ها و افکارش به خاطر غیر معمولی بودن مورد بی توجهی معلم یا دانش آموزان قرار گیرد.

این دانش آموز به تدریج تحت تأثیر نظر جمع، ممکن است نوگرایی و این نوع فکر خود را دال بر وجود ضعف یا مشکلی در خود تلقی کنند.

احساس غیر عادی بودن در بسیاری از دانش آموزان خلاق ناشی از وجود یک چنین جوی در کلاس است که در نهایت به خود سانسوری منتهی می شود.

 

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

ارائه تکالیف درسی زیاد به دانش آموزان

معمولاً انجام تکالیف درسی بخش عمده ای از وقت دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد. در مواردی که به دانش آموز تکالیف زیادی داده می شود و او به ناچار همه توان و انرژی فکری خود را برای انجام آن تکالیف می کند، در نتیجه دیگر فرصت و همچنین توانایی چندانی برای پرداختن به فعالیت های دیگر نخواهد داشت. به علاوه از آن جا که غالباً انجام زیاده از حد تکالیف درسی برای دانش آموزان چندان خوشایند نیست، این موضوع می تواند سبب بی توجهی و بی میلی آن ها نسبت به فعالیت های دیگر از جمله فعالیت های خلاقانه که بیشتر نیازمند آرامش فکری و روانی است، شود.

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

 

استهزاء و تمسخر به خاطر ایده یا نظر اشتباه

در کلاس های درس زیاد اتفاق می افتد که دانش آموزی به دلیل مطرح کردن یک نظر اشتباه، ایده ای نادرست یا عجیب و غریب از طرف معلم یا دانش آموزان هم کلاسی خود مورد تمسخر و استهزاء قرار گیرد.

 

برای دانش آموزی که گرایش های خلاقانه دارد، این نوع برخورد دیگران حکم توبیخ و تنبیه را دارد.

در نتیجه احتمال دارد این دانش آموز به تدریج بیاموزد که ایده های خود را از ترس این که ممکن است اشتباه باشد و مورد استهزای دیگران قرار گیرد، به زبان نیاورد و آن را در درون خود سرکوب کند.


تبیانادامه مطلب
[ 1392/06/14 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

كلاس درس مبتنی بر مغز

Search Resultsمغز انسان به طور متوسط 3پوند، یا تقریباً معادل 2 درصد وزن بدن است. از سویی، مغز تقریباً20درصد از اكسیژن موجود در خون را مصرف می كند. چنین فعالیت سوخت و سازی در مغز، بیانگر آن است كه انسان انرژی زیادی را برای تفكر و یادگیری به كار می گیرد.باید گفت:كاربرد یافته های مربوط به مغز در آموزش و پرورش، نقطه عطف پیوند میان علوم و آموزش و پرورش است. برای آن كه یادگیری تحقق یابد، اطلاعات باید از طریق حواس وارد حوزه آگاهی شده و توجه را جلب كند.

اطلاعات جدید، در مدت چند لحظه كوتاه در حافظه كوتاه مدت ذخیره می شود. سپس، اطلاعات از طریق مكانیزم یا ساز و كاری كه «تثبیت» نامیده می شود، پردازش می گردد و با آنچه در حافظه وجود دارد مقایسه شده؛ و سرانجام وارد حافظه بلندمدت می شود.اطلاعات،در حافظه بلند مدت چندین سال باقی می مانند. درون داد حسی اطلاعات مربوط به جهان اطراف را از راه شنیدن،دیدن،بوییدن،لمس كردن و چشیدن دریافت می كنیم.انسان ها اطلاعات بیشمار و هزاران محرك را در ثانیه دریافت می كنند. همه اطلاعات را در یك زمان محدود نمی توانیم پردازش كنیم،چون به همه اطلاعات توجه كافی نداریم.برای مثال، هم اكنون «احساس» ناشی از پای چپ خود را در نظر بگیرید. اگر توجه كافی به آن داشته باشید، می توانید اطلاعات ارسالی به مغز را از ناحیه پای چپ احساس كنید.

 

شما می توانید عریان بودن پا و بیرون از كفش بودن پایتان را از طریق تكانه های عصبی میلیون ها گیرنده حسی كه در پوست تان هست تشخیص دهید. به هر روی، انسان ها توجه به همه اطلاعات را ضروری نمی دانند و بدین سبب تلاش می كنند اطلاعات را به صورت غربال شده به مغز ارسال كنند. غربال گری اطلاعات از طریق تمركز و توجه به اطلاعات خاصی انجام می شود. چگونه می توان در كلاس درس دست به غربال گری اطلاعات زد؟ معلم در حین توضیح مطالب درس، از طریق تأكید بر مفاهیم اصلی به صورت كلامی یا غیركلامی به دانش آموزان،ممكن است بخشی از اطلاعات را كه ضروری نیستند، مورد توجه قرار ندهد و در كنار آن به اطلاعاتی توجه تأكیدی داشته باشد كه حایز اهمیت زیادی اند. دانش آموزان هم در حین خواندن یك متن زیر نكات اصلی خط می كشند یا آنها را با ماژیك علامت زن،از اطلاعات حاشیه ای و غیرضرور جدا می سازند. وقتی كه معلمی با زدن بر روی میز یا با كف زدن متوالی درصدد برمی آید توجه دانش آموزان را به مورد خاصی جلب كند، او دقیقاً «لب پیشانی» مغز آنان را هدف قرار می دهد.درحافظه كوتاه مدت بدون آن كه توجهی برانگیخته شود و تمركزی اتفاق بیفتد، امكان ورود اطلاعات به حافظه كوتاه مدت وجود ندارد.

 

از این روست كه، معلمان موظف هستند به طرق مختلفی توجه دانش آموزان را به موضوعات درسی معطوف كنند. اطلاعات فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه در حافظه كوتاه مدت ذخیره می شوند. در عین حال، ظرفیت حافظه كوتاه مدت محدود هم هست. بزرگسالان در یك زمان چند ثانیه یا چند دقیقه ای فقط9-7واحد اطلاعاتی را می توانند ذخیره سازند. یعنی، اگر یك فهرست 12 تایی از اسامی اشیا به یك بزرگسال داده شود، او پس از دریافت اطلاعات، در عین بازخوانی به احتمال زیاد در بهترین حالت 3 اسم را فراموش یا به یاد نخواهد آورد. وقتی 9-7 اطلاع در حافظه كوتاه مدت ذخیره شد، با ورود اطلاعات جدید اطلاعات پیشین حذف می شوند. گستره حافظه كودكان نسبت به بزرگسالان محدودتر است. معلم دانش آموزان ابتدایی باید بداند دادن زمان برای پردازش اطلاعات بسیار مهم است چون ارائه پی درپی اطلاعات به آنان سبب خواهد شد كه پیوسته چرخه فراموشی و ذخیره سازی اطلاعات تكرار شود.

 

پردازش:برای آن كه اطلاعات از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شود یا یادگیری انجام پذیرد، دانش آموزان باید اطلاعات دریافتی و ذخیره شده در حافظه كوتاه مدت را پردازش كنند. هر قطعه یا واحد اطلاعاتی جدید در حافظه بلند مدت باید با اطلاعات پیشین ذخیره شده در حافظه بلند مدت،پیوند زده شود تا یادگیری اطلاعات جدید تحقق یابد. برای مثال، معلم وقتی مفهوم توان را تدریس می كند، دانش آموزان این مفهوم را در ارتباط با مفهوم ضرب پیوند می زنند؛ اگر چنین پیوندی ایجاد نگردد، یادگیری توان به صورت طوطی وار خواهد بود و وقتی كه معلم زمان ماضی نقلی را درس می دهد، دانش آموزان با اطلاعات پیشین موجود در بانك حافظه بلند مدت، یعنی با «زمان گذشته ساده» پیوند می زنند. حافظه بلند مدت برای آن كه اطلاعات وارد حافظه بلند مدت بشوند و حفظ گردند، ارتباطات جدیدی بین سلول های عصبی یا نرون ها ایجاد می کندن عمل، یك تغییر فیزیكی است كه شامل تحریك ژن ها و ساخته شدن پروتئین هاست.

 

بنابراین،باید گفت: آنچه در مغز از نظر سوخت و ساز رخ می دهد، یك فرایند فیزیولوژیك است كه در بیشترین مواقع تحت تأثیر نوع تغذیه، مصرف دارو و سایر پارامترهایی است كه وضع عمومی بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. شواهد پژوهشی جدید حاكی از آن است كه به میزان زیادی تثبیت اطلاعات در حافظه بلند مدت در خواب اتفاق می افتد. اگر شواهد پژوهشی مربوط به مغز مبنای تدریس قرار گیرد، معلم باید به منظور سنجش میزان یادگیری یا ذخیره شدن اطلاعات در حافظه بلند مدت،دست كم یك روز پس از تدریس اقدامات لازم را انجام دهد. چون در این صورت برای دانش آموزان ایجاد فرصت شده است كه یك شب اطلاعات در مغزشان فرایند تثبیت را بگذراند.

 

منبع

نازنین رادمنش

روزنامه همشهری

موضوع: شگفتیهای مغز، مطالبی برای دانش آموزان،
ادامه مطلب
[ 1392/06/14 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

موسسه راه آینده نخبگان
 موسسه راه آینده نخبگان
در حال حاضر افرادی پس از سالها تحصیل و كسب تجربه پی به عدم علاقه خود در كار و زندگی می برند، كم نیستند. این حادثه باعث هدر رفتن هزینه و مشكلات اجتماعی بسیار می شود.در این راستا ما اعتقاد داریم میتوان استعداد ها و توانمندیهای کودکان را شناخت، رفتارها را بررسی کرد و در این مسیر نقاط قوت را در جهت مناسب و نقاط ضعف را با دوره های کارگاههای کمرنگ تر نمود و آنان را در رشته تحصیلی و یا شغلی برای آینده جهت داد تا درآینده مواجه با عدم رضایت ، عدم خشنودی از کار و موارد دیگر نگردند بنابراین موسسه خلاقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان که هم اکنون عضو حقوقی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و نماینده یکی از بزرگترین مجموعه های رفتارسنجی در دنیا(PDA)می باشد بدنبال آن است که علاوه برافزایش میزان رضایتمندی افراد از زندگی ،زمینه های زیربنایی یک زندگی شاد ، پویا و بهره ور و توام با موفقیت های اقتصادی و رضایت شغلی را در آینده برای کودکان فراهم نماید آینده ای که شاید هم اکنون دور از ذهن باشد و همچنین جهت کمک به والدین کارگاههایی برای آنان و معرفی راهیار برای ادامه مسیر مشخص نموده است .
آینده فرزندتان را از سنین کودکی با انتخاب رشته و برنامه ریزی طلایی نمایید
تصور بفرمایید که پزشکی از 7 سالگی، علاقه و استعداد و هدفش توسط اولیا و سیستم های آموزشی جامعه کشف و مشخص شده بود و در این راستا برنامه ریزی و کوشش لازم را انجام می دادند... و آن چگونه پزشکی خواهد بود؛تا اینکه از زمان کنکور و در 18 سالگی به اینکار اهتمام بورزد!
انقلاب نوین در سنجش تواناییها و هوشهای چندگانه
استعدادیابی و سنجش نوانایی ها در موسسه چیزی متفاوت از تستهای رایج مانند وکسلر ، ریون و... می باشد

 استعدادیابی کودکان و آموزش والدین ( در منزل  و یا مدرسه توسط والدین و یا مشاورین  محترم مدارس و مهدها  به عنوان والد مربی) 

برای پیشرفت  و استعدادیابی فرزندتان ابتدا شما والدین باید آموزش و اطلاعات لازم را بدست آورید

در سیستم و روشهای نوین آموزشی صحیح نیست فرزندتان را بدست آموزشگاه ها و موسسات بسپارید و خودتان هیچگونه نقشی  و همکاری موثری در آموزش و پرورش فرزندتان نداشته باشید
با موسسه راه آینده نخبگان به هدف های  نوین آموزشی دست پیدا خواهید نمود

روش های سنجش  غیر حضوری در سنین 3 تا 7 سال بطور کلی شامل چهار مرحله می شود 

بعداز درخواست خدمات استعدادیابی بوسیله ایمیل jam@testiq.ir و  دریافت مشخصات کودک  و ایمیل والدین و همچنین واریز مبلغ هزینه ، سه فایل پرسشنامه بهمراه دستورالعمل آموزشی والدین- پاسخنامه و آزمون ها برای فراگیران ارسال می شود و پس از تکمیل موارد خواسته شده ذیل ،گزارش نهایی ( جواب تستها)پس از 20 روز برای والدین به ایمیل شان ارسال می شود.

مراحل سنجش:
1-پرسشنامه اطلاعات کودک( توسط والدین پاسخ داده می شود)
2-آزمون( توسط والدین و یا مربی انجام می شود)
3- پاسخنامه( توسط فراگیر، والدین و یا مربی پاسخ داده می شود)
4- ارسال فایل پاسخنامه و پرسشنامه اطلاعات کودک به ایمیل موسسه 
گزارش نهایی (  جواب و تفسیر  کاربردی آزمون ها توسط موسسه تهیه و در مدت 20 روز به والدین ارسال می گردد)

توجه بفرمایید که در منزل و در شرایط مناسب والدین می توانند با امکانات بسیار ساده و ابتدایی  و سطح سواد و معلومات حداقل  دیپلم بخوبی مراحل سنجش را -با توجه به دستورالعمل اجرا و راهنمایی های لازم در  متن آزمونها -انجام نمایند. 

از آنجاکه والدین شناخت خوبی از فرزند خود دارند مسلما نتایج آزمون ها از دقت و واقعیت بهتری برخوردار خواهند بود و همچنین والدین اطلاعات و آموزش خوبی در زمینه هوش، شناخت توانایی و استعداد کودک خود بدست خواهند آورد و خود نیز جزئی اساسی از چرخه آموزش و پیشرفت فرزندشان خواهند شد.

 بعداز آزمونها و ارائه گزارش نهایی شامل : تفسیر و سنجش ، راهنمایی ها و توصیه های کاربردی به والدین ،در   ادامه  راه نیزبطور مستمر  "را ه یار"  موسسه ( تماس تلفنی و حضوری) راهنمای والدین برای پیشرفت کودکانشان خواهد بود :
  بخش 1 : معرفی به کارگاههای آموزشی موسسه  و کلاسهای خارج از موسسه
  بخش 2:  ادامه مسیر رشد و پرورش کودک بطور مستمر با راهنمایی توسط "راه یار کودک" انجام می شود.
 برای اطلاعات بیشتر به آدرس موسسه  مراجعه نمایید: http://testiq.ir/kids

آرزوی موفقیت برای شما و خانواده محترمتان
راه آینده نخبگان


موضوع: معرفی موسسات فرهنگی /آموزشی/پژوهشی، معرفی مدیریتهای موفق دنیا، دستاوردهای جدید محققان، از قلم من، راهنمای والدین، هوش و خلاقیت،
ادامه مطلب
[ 1392/06/1 ] [ 12:32 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

روش کتابخوان نمودن کودکان

 نکات آموزشی : دوستان گرامی لطفا برای کتابخوان نمودن فرزند خود روش ذیل را اجرا نمایید: 

در ساعتی در منزل که شرایط مهیای مطالعه باشد والدین هردو  یک کتاب بدست مشغول مطالع بشوید( کتاب داستان کودکانه متناسب با سن فرزندتان) اگر کودک توجه ای ننمود کمی منتظر بمانید  و در غیر اینصورت  بعد از مدتی از کودکتان بخواهید در مورد قسمتی از کتاب به شما توضیح و راهنمایی بدهد ( مثلا بپرسین این کلمه رو معنیشو می دونی؟ و یا والدین در مورد  قسمتی از داستان کتاب با هم به گفتگوی بلند  و شادمانه بپردازند) خواهید دید که کودکتان با شما همراه  شده و این روش را هر روز ادامه دهید به مدت یک ماه و  بعدا مستمرا انجام نمایید . نکته اینجاست که والدین هر دو باید باهم در یک زمان کتاب بخوانند و اجباری به کودک نیاورند و غیر مستقیم او را تشویق به کتاب خواندن نمایند.البته تفکر و اندیشیدن کودک به نتیجه داستانها را فراموش ننمایید و  مکررا از او سوال در وقت مناسب دیگری -مثلا وقت خواب کودک- بپرسید.
موضوع: فرزند پروری، روشهای ایجاد انگیزه یادگیری،
ادامه مطلب
[ 1392/05/20 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

فاجعه آموزش در مدارس

 وظیفه اصلی مدرسه این است که باید دانش آموز را به کسب علم علاقه مند و عاشق کند!

اجرای چند جشن( قلم و طرح پژوهشی جابر و...)  فرمالیته دردی را دوا نمی کند...

دانش آموز را در قالب تنگ و از پیش تعیین شده مدرسه قرار دادن جز کشتن خلاقیت و عشق به علم چیزی دربر ندارد.
سرانه مطالعه کودکان و نوجوانان ایران فاجعه است...

 هدف اولیا این شده است که به مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی  دل خوش باشند و آن را موفقیتی بزرگ برای آینده تحصیلی فرزند خود بدانند که این مهم واقعا اشتباه است
بعد هم نوبت کنکور و کانون قلمچی ست...
تراژدی آموزش ما این است...
همه باید دانشگاهی شوند و بس!
نقش آموزش خلاقیت و تفکرانتقادی، انگیزه، کنجکاوی و پژوهش در این موارد بسیار کم رنگ است
. کلا آموزش ما انسان ساز نیست بلکه او را به عقب ماندگی سوق می دهد و ظاهرش را  فقط چشم نواز نگاه می دارد که آنهم زودگذر است و آنچه می مانذ انسانی به مهارت و بی دانش آست
انسانی که بدنش رشد یافته اما تفکر و اندیشه اش عقب مانده استادامه مطلب
[ 1392/04/7 ] [ 01:47 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

با این روش ها فرزند خود را پیکاسو کنید!

با این روش ها فرزند خود را پیکاسو کنید!

رنگ‌آمیزی راه بسیار خوبی برای بروز خلاقیت بچه‌هاست و بهتر است والدین این اجازه را به کودکان بدهند که روش‌های مختلف رنگ‌آ‌میزی را امتحان کنند ..

 

 

 

 

 


رنگ‌آمیزی برجسته با نخ
* کاسه
* رنگ لعابی، مایع
* نشاسته مایع
نخ
* کاغذ
برای این فعالیت، رنگ مایع را با نشاسته مایع، به مقدار مساوی، در کاسه مخلوط کنید. مقداری نخ در مایع فرو کنید، بعد آن ‏را روی کاغذ بیندازید. وقتی نقاشی خشک شد نشاسته باعث می‌‏شود نخ روی کاغذ بچسبد.

 

رنگ‌آمیزی قطره‏ ای
* کاغذ یا پاکت کاغذی قهوه‏ای، بریده و باز شده
رنگ لعابی، مایع
* قطره‏چکان، قاشق یا نی
از کودک بخواهید با قطره‏ چکان، قاشق یا نی، رنگ لعابی مایع را روی یک برگه بزرگ کاغذ یا پاکت کاغذیِ باز شده بریزد. کاغذ را در جهات مختلف کج کنید تا طرحی درست شود. رنگ دیگری را با قطره‏چکان بچکانید و کاغذ را کج کنید. حاصل کار جالب است.

 

رنگ‌آمیزی با هوا
* کاغذ
* رنگ لعابی
* قطره‏چکان، قاشق یا نی
* شیشه خالی اسپری (یا تلمبه دوچرخه)
* از کودک بخواهید کمی رنگ روی یک قطعه کاغذ بریزد و با پمپاژ کردن هوا به وسیله شیشه خالی اسپری، رنگ را بپراکند. با فوت کردن از داخل یک لوله یا نیِ پهنِ پلاستیکی هم می‌‏تواند این کار را بکند. اگر خواستید، رنگ دوم و سوم هم بیافزاید. همچنین می‌توانید انواع مختلف کاغذ را برای نتایج متفاوت، امتحان کنید.

 

رنگ‌آمیزی با حباب
* روزنامه
* مایع ظرفشویی
* ظرف کم‌عمق
رنگ لعابی
* نی

 

کاغذ کاردستی یا کاغذهای دیگر
سطح کار کودک را با روزنامه بپوشانید. یک‌چهارم فنجان مایع ظرفشویی داخل ظرف کم‌عمقی بریزید. اگر از رنگ لعابی پودری استفاده می‌‏کنید، کمی از آن‏ را در آب کم حل کنید. ترکیب رنگ یا رنگ لعابی مایع را به مایع ظرفشویی بیافزایید تا رنگ غلیظ شود. یک طرف نی را داخل رنگ کنید و فوت کنید تا حباب‌های رنگی در لبه‏های ظرف تشکیل شود. به آرامی یک قطعه کاغذ کاردستی یا کاغذ دیگری، بالای حباب‌ها بگذارید و نگه دارید تا چند حباب بترکد. این کار را با رنگ‏های مختلف و در صورت نیاز با حباب‌های بیشتر ادامه دهید. برای این‏که یک کارت تبریک منحصربه فرد بسازید، یک قطعه کاغذ کاردستی را تا کنید. وقتی خشک شد کودک می‌تواند روی آن نقاشی بیافزاید و اسم خود را امضا کند.


رنگ‌آمیزی با شابلون
مقوای نازک
* قیچی
* کاغذ
* نوارچسب
اسفنج یا قلم‌مو
* رنگ لعابی، مایع
یک طرح یا حرف یا شکل حیوان را روی مقوای نازک بکشید. دورتادور شکل را ببُرید تا شابلون درست شود و آن‏ را روی یک ورق کاغذ بچسبانید. به کودک نشان دهید چگونه اسفنج یا قلم‌مو را در رنگ لعابی مایع بزند و داخل شابلون را با رنگ پُر کند. وقتی تمام شد، چسب را بکَنید، شابلون را بردارید و طرح را ببینید.

 

رنگ‌آمیزی با اسپری
* روزنامه
* کاغذ یا پاکت کاغذی قهوه‏ای، بازشده
* رنگ لعابی، مایع
* افشانه
برای این فعالیت بهتراست محیط را خوب آماده کنید. روزنامه‏های زیاد روی زمین پهن کنید و از نزدیک نظارت داشته باشید. تعدادی کاغذ یا پاکت کاغذیِ بازشده روی روزنامه‏‌ها بگذارید. کمی رنگ رقیق، داخل افشانه بریزید و بگذارید کودک‌تان آن ‏را روی کاغذ بپاشد. از چند رنگ مختلف استفاده کنید و وقتی کاغذ خشک شد، یک کاغذ کادوی عالی خواهید داشت.

 

رنگ‌آمیزی با بادکنک
* بادکنک در اندازه‏های مختلف
* رنگ لعابی، مایع
* کاغذ
بادکنک‏‌ها را باد کرده و ببندید. سرِ گره‌خورده را بگیرید و بادکنک را داخل رنگ لعابی مایع فروکنید و با آن روی یک ورق کاغذ لکه بیندازید. حاصل کار را می‌توانید روی دیوار به نمایش بگذارید یا به‏عنوان یک کاغذ کادوی منحصربه فرد استفاده کنید.

 

رنگ‌آمیزی با پا‌ها
* روزنامه
* کاغذ مخصوص رنگ انگشتی (یا هر کاغذی که رطوبت از آن عبور نکند)
* رنگ لعابی یا رنگ انگشتی، مایع
* آب گرم و ماده شوینده درون سطل
* حوله
* چکمه‏ های لاستیکی یا کفش تنیس (اختیاری)
کف اتاق را با روزنامه بپوشانید، بعد روی روزنامه‏‌ها، ورقه‏های بزرگ کاغذِ رنگ انگشتی پهن کنید، طرف براق را رو بگذارید. یک‌چهارم فنجان رنگ لعابی یا رنگ انگشتیِ مایع روی کاغذ بریزید. کودک را تشویق کنید پابرهنه در رنگ راه برود، پا بکوبد و سُر بخورد تا طرح‏هایی متفاوت ایجادکند. یک سطل آب گرم صابونی و یک حوله برای تمیز کردن آماده کنید. برای تنوع، از کودک بخواهید چکمه لاستیکی یا کفش تنیس بپوشد.

 

رنگ‌آمیزی با تیله
* تیله
* رنگ لعابی، مایع
* کاغذ
* جعبه صاف
یک قطعه کاغذ را داخل جعبه‏ای صاف بگذارید. (مثل جعبه بیسکویت) از کودک بخواهید تیله‏‌ها را در رنگ‏های مختلف رنگ لعابی مایع بیندازد، بعد آن‌ها را داخل جعبه بیندازد و بغلتاند یا چند قطره رنگ روی کاغذ بریزید تا کودک تیله‏‌ها را روی رنگ بغلتاند.

 

رنگ‌آمیزی با قطره ‏چکان
* قطره‏چکان
* رنگ لعابی، مایع
* کاغذ
به کودک یاد دهید چگونه با قطره‏چکان، کمی رنگ لعابی مایع روی کاغذ بریزد تا تصویری بکشد. اگر خواستید، از رنگ‏های مختلف استفاده کنید و نقاشی را وقتی خشک شد، حتما به نمایش بگذارید.

 

رنگ‌آمیزی با خلال دندان
* خلال دندان
* رنگ لعابی، مایع
* کاغذ
* چسب مایع
به کودک چند خلال دندان بدهید تا در رنگ لعابی مایع بزند و از آن‌ها مثل قلم‌مو استفاده کند. وقتی نقاشی خشک شد، او می‌تواند خلال‌ها را روی نقاشی بچسباند تا یک اثر سه بعدی به دست آید.

منبع:بیتوته

موضوع: معرفی شاهکارهای هنری، روشهای ایجاد انگیزه یادگیری، آموزش کودکان استثنایی، سرگرمی و اوقات فراغت،
ادامه مطلب
[ 1392/04/7 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

دانلود نرم افزار تست هوش

 دانلود نرم افزار های  تست حافظه  و استعدادیابی/هوش:

http://dl2.masterdl.com/parwiz2/Brain%20Training%20Advanced-%5Bwww.MasterDL.Com%5D.zip

http://software.rasekhoon.net/down/121_5047_Giggles_Computer_Funtime_For_Baby(www.rasekhoon.net).rar

http://dl.3manage.com/public/IQ-Test-www.3manage.com.zip
http://papooli.ir/dl/do.php?downf=iQ-Test[www-papooli-ir].zip
موضوع: آموزش کودکان استثنایی، دانلود بازی های آموزشی، هوش و خلاقیت،
ادامه مطلب
[ 1392/03/16 ] [ 05:23 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

تاثیر بی بدیل آموزش و پرورش بر رشد و توسعه یک کشور

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی که وظیفه تعلیم و تربیت افراد جامعه را برعهده دارد از سوی آحاد جامعه اعم از مردم، مسئولین و اندیشمندان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و همگی براین باور هستند که رشد و توسعه یک کشور به پرورش انسان های آگاه و برخوردار از مسئولیت بستگی دارد چیزی که در ادبیات توسعه به عنوان توسعه انسانی مطرح است بنابراین نقش آموزش و پرورش در ساختن انسان های آگاه و پویا بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست و همگی بر تاثیر بی بدیل آموزش و پرورش متفق القولند.

اهمیت آموزش و پرورش به واسطه کارکرد هایی است که برعهده دارد و این کارکرد ها هم از جنبه فردی و هم از جنبه اجتماعی قابل بررسی است. تاکنون اندیشمندان مختلفی، آموزش و پرورش را از زاویای مختلف مورد مطالعه قرار داده اند؛ جامعه شناسان نیز آموزش و پرورش و کارکرد های آن را نیز از دیدگاه جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده اند و کارکرد هایی برای آن در نظر گرفته اند از قبیل جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، نظارت اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی، نوآوری و تغییرات و ... که در این نوشتار سعی می شود تنها نقش آموزش و پرورش در رسیدن جوامع به توسعه (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا آموزش و پرورش می تواند موجب توسعه پایدار شود؟ و دیگر آن که توسعه کشور ها چه نسبتی با توسعه آموزش و پرورش دارد؟

در این خصوص اقتصاددانان از سه نوع سرمایه: مالی، فیزیکی و انسانی یاد می کنند که سرمایه انسانی به لحاظ آن که می تواند از سرمایه های دیگر در جهت توسعه بهره برداری کند از اهمیت بیشتری برخوردار است همچنین تعابیر مختلفی از سوی اندیشمندان در مورد نقش آموزش و پرورش در حصول به توسعه ارائه شده است از جمله «آموزش و پرورش برای توسعه به مثابه سیمان برای ساختمان است» (کرنهاوزر) و یا آموزش و پرورش همانند ستون های یک ساختمان عمل می کند که ساختمان (توسعه) بر روی آن بنا می شود اما بهترین تعبیر از نقش آموزش و پرورش همان است که گفته می شود پلی است که جوامع توسعه نیافته را به جوامع توسعه یافته متصل می کند.

از این تعابیر به خوبی به نقش آموزش و پرورش در تهیه و تدارک فرایند توسعه و برنامه ریزی برای آن پی می بریم. در توسعه، عامل انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عامل انسانی را می توان هم عامل و هم هدف توسعه دانست به عبارتی این انسان ها هستند که عامل توسعه و موجبات پیدایش توسعه را فراهم می کنند و درنهایت توسعه نیز برای بهره مندی انسان هاست.

آموزش و پرورش با تربیت افراد جامعه و دگرگون کردن طرز نگرش آنان می تواند بزرگترین خدمت را به توسعه نماید چرا که می دانیم یکی از موانع عمده عقب ماندگی در کشور های توسعه نیافته، موانع فرهنگی است مثلاً در این کشور ها درک درستی از توسعه و یا اهمیت کارکردن در ساختن جوامع ندارند و از آن ها غافل هستند و آموزش و پرورش می تواند با تغییر و یا اصلاح دیدگاه ها، بزرگترین کمک را به توسعه جوامع عقب مانده نماید. اهمیت آموزش نیروی انسانی در توسعه جوامع پیشرفته به حدی است که رقم بالایی از بودجه خود را به امر تحقیقات اختصاص می دهند دلیل آن هم موفقیت پژوهش ها و تاثیر آنها در تحول بنیادین و ساختار علمی آن کشور ها می توان دانست.

در دوران ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای حل چالش های حال و آینده محسوب می شود و توجه جوامع توسعه یافته نیز به همین دلیل است اگر بخواهیم جوامع توسعه یافته را با جوامع توسعه نیافته مقایسه کنیم می توان گفت که انسان های این دو نوع جوامع از نظر فکری، فرهنگی و به طور کلی خصوصیات فردی و جمعی با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند و آموزش و پرورش مخرج مشترک همه کشور های پیشرفته است و همین عامل مهم و اساسی است که کشور های پیشرفته را از جوامع عقب مانده متمایز و تفکیک می کند.

کشور های پیشرفته با پی بردن به اهمیت نقش سواد و آموزش در امر توسعه، سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند و توجه ویژه ای به آن مبذول داشته اند چون اعتقاد راسخی دارند که منشاء کلیه اختراعات و اکتشافات و پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی را علم و پژوهش و در یک کلام آموزش و پرورش برعهده دارد و به سامان می رساند.

یکی از بنیان گذاران آموزش و پرورش ژاپن با توجه به نقش موثر آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی- اجتماعی می گوید: «ما نه هیچ منبع طبیعی داریم و نه هیچ قدرت نظامی، ما فقط یک منبع داریم و آن هم ظرفیت فکری مغز هایمان و این منبع تمام نشدنی است و باید آن را بسط و گسترش داد و تربیت کرد و این قدرت فکری خواه ناخواه در آینده نزدیک گرانبهاترین و خلاق ترین ثروت مشترک همه بشریت خواهد بود».

بنابراین می توان به جرأت گفت که پایه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را نیروی انسانی ماهر و متخصص تشکیل می دهد در واقع نیروی انسانی متخصص عامل اساسی و تکامل جوامع است چرا که با درک و شناخت علمی قوانین حاکم بر پدیده های اجتماعی و طبیعی راه تکامل و پیشرفت را هموار می سازند. نیروهای متخصص که محصول آموزش و پرورش پویا می باشند توانمندی جامعه را در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی بالا برده و آهنگ و قابلیت توسعه جامعه را تقویت می نمایند و چنین نیروهایی تنها با آموزش و پرورش خوب شکل می گیرند. از ابتدای پیدایش تمدن تاکنون علم سرمایه عظیم و گرانبهای انسان ها و شاید بزرگترین نیرویی بوده است که بشر در اختیار داشته است در جهان امروز داشتن استقلال ملی، بهره مندی از توسعه و پیشرفت اقتصادی و برخورداری از رفاه اجتماعی، تنها با کمک گرفتن از پیشرفت های علمی میسر خواهد بود. از این روست که کشور های توسعه یافته، منابع انسانی و مالی خوبی را در خدمت آموزش و پرورش و پژوهش های علمی قرار می دهند.

نقش آموزش و پرورش در روند توسعه جوامع بسیار مهم و تعیین کننده است تا آنجا که دانتون یکی از معماران انقلاب کبیر فرانسه می گوید: «بعد از نان آموزش و پرورش نخستین نیاز ملت هاست» بدیهی است که بسط و توسعه آموزش و پرورش در جوامع زمینه های لازم را برای تحولات اقتصادی- اجتماعی فراهم می سازد البته ناگفته نماند آموزش و پرورش می تواند موجب رشد و توسعه کشورها شود که مبتنی بر برنامه ریزی صحیح آموزش و مطابق با نیاز های توسعه جامعه باشد و دیگر ایجاد تغییر و تحول در ساختار آموزش رسمی از مرحله ابتدای تا عالی و نیز استفاده از روش های نوین آموزشی باشد چیزی که متاسفانه در کشورمان فاقد آن هستیم به صورتی که آموزش و پرورش به صورت یک دستگاه و کارخانه دیپلم سازی در آمده است که افراد را جذب کرده و بدون آن که توانمندی و مهارتی در آنها ایجاد نماید آنها را مدرک دار بیرون می فرستد در صورتی که می دانیم آموزش و پرورش خوب باید بتواند توانایی اندیشمندان و تجزیه و تحلیل مسائل را به دانش آموز و یا دانشجو بدهد فراگیران نباید گیرندگان صرف مطالب آموزشی باشند بلکه باید بتوانند در مورد صحت و سقم مطالب اندیشه کنند به عبارتی دارای یک ذهنیت انتقادی باشند در چنین صورتی است که آموزش و پرورش را می توان ریشه و زیربنای همه توسعه ها نامید و موجب ارتقای کیفیت و بهبود مهارت های انسانی و استعداد های انسان می شود و به نوبه خود موجب تشکیل سرمایه انسانی می گردد و روند پیشرفت و توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه را تسریع می بخشد.

با این توضیحات می توان جامعه ای توسعه یافته تلقی کرد که مردمش از نظر فنی و علمی پیشرفت کرده باشند و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که توسعه و رشد منابع انسانی پیش شرط توسعه ملی است و ثروت هر ملتی یا جامعه ای مبتنی بر قدرت و توانایی آن ملت در ذخیره سازی و توسعه منابع انسانی خود و بهره برداری از آن است این مطالب دقیقاً تعبیر آدام اسمیت را به یادمان می آورد که می گوید نیروی انسانی ثروت اصلی ملل محسوب می شوند با توجه به مطالب بالا است که می توان با قاطعیت گفت که علم و آموزش علوم در سطح گسترده و با کیفیت عالی در تشکیل سرمایه انسانی و توسعه ملی در درجه اول اهمیت قرار دارد و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هم سطح بازده سرمایه گذاری های مادی خواهد بود. بنابراین مسئولین و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش با توجه به تاثیرگذاری بسیار آموزش و پرورش بر کلیه شئون کشور باید اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند چه از حیث مالی و چه از حیث مدیریتی و وزارت آموزش و پرورش و وزیر آن باید از نظر منزلت در بین وزارتخانه های دیگر جایگاه ممتاز و منحصر به فردی داشته باشد .

متاسفانه دیدگاه برخی مسئولین از گذشته تاکنون در مورد نقش و جایگاه آموزش و پرورش دیدگاه مثبت و سازنده ای نیست تا آنجاکه برخی از آنان وزارت آموزش و پرورش را یک مصرف کننده صرف و عیالوار دانسته که مقادیر قابل توجهی از بودجه مملکت را می بلعد و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را کاری بیهوده می دانند در صورتی که می دانیم دیدگاه جوامع توسعه یافته در مورد آموزش و پرورش به این گونه نیست بنابراین هرچه درک و اهمیت آموزش و پرورش از دید مردم و مسئولین بالا رود میزان سرمایه گذاری وتوجه به آن نیز بالا می رود به امید آن که آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در جامعه ما پیدا می کند.

ادامه مطلب
[ 1392/03/10 ] [ 05:03 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic