تبلیغات
آموزش و پرورش نوین - شعار بزرگ ژاپنیها
طراح قالب : مدرسه خلّاق

  
اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد, تو هم می توانی آن را انجام دهی.
اگر هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد, تو باید آن را انجام دهی.
نسخه ایرنی این شعار:
اگر کسی می تواند کاری را انجام دهد, اجازه بده آن را انجام دهد.
اگر کسی نمی تواند کاری را انجام دهد, چرا ما وقتمان را برای آن تلف کنیم؟!!!!


نوع مطلب : نکاتی از اساتید جهان آموزش، 
برچسب ها :