تبلیغات
آموزش و پرورش نوین - شکوفائی استعداد به زندگی کیفیت میدهد

شکوفائی استعداد به زندگی کیفیت میدهدشکوفائی استعداد به زندگی کیفیت میدهد

 

اعمال سیستم مدیریت استعدادها که شامل فرایندهای زیراست، گامی جهت معنا بخشی به زندگیست:

1) کشف استعدادهای درون : وضع موجود زندگی.

2) تدوین افق زیبا فراوری استعدادمان (چشم انداز) : وضع مطلوب زندگی.

3) بررسی راههای رسیدن از وضع موجود زندگی به وضع مطلوب زندگی.

ما از فرایند فوق به معماری حرکت در زندگی یاد میکنیم که در شکل زیر به آن پرداخته شده است.

زمانیکه ما با یک خط سیر منطقی و مدبرانه برای رسیدن به اهدافمان زندگی را آغازمیکنیم این لحظه را باید لحظه رویش مجدد، تولد دوباره و رنسانس دانست چرا که بسیاری از ما مدتی از عمر را به غفلت و بدون توجه به اصول گذرانه ایم، اما بالاخره باید روزی دریابیم که سرنوشت زندگی را باید به مدد استعدادهایمان تغییر دهیم.

ای که پنجاه رفت و درخوابی مگر این پنج روزه دریابی

خالی از لطف نیست بدانید بسیاری از افراد در سنین بالا موفق به یافتن استعدادهای خود شده اند. هر چند گفته شده است که بهترین حالت سن استعدادیابی، تا هفده سالگی است و فرد باید میوه اولیه استعدادهای خود را بین هفده تا بیست وپنج سالگی بچیند اما برای موفقیت هیچگاه دیرنیست. بدون اعمال سیستم مدیریت استعدادها در زندگی چه بسا عمر طولانی داشته باشیم اما آنچه در زندگی مهم است کمیت زندگی نیست بلکه کیفیت آن است، در واقع اگر آن قسمتی از زندگی که به تعالی و رشد و بالندگی اختصاص دارد را عمر فعال ((Active lifeبنامیم، هدف اعمال سیستم مدیریت استعدادها، افزایش نسبت عمرفعال به کل عمراست و بقیه عمرکه انسان قرین و همنشین واقعی خود است، یعنی استعداد را رها کرده و به تنهایی راه سفر را پیموده، لحظات تلف شده زندگیست.
ادامه مطلب
[ 1391/11/6 ] [ 06:41 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]