تبلیغات
آموزش و پرورش نوین - من اینجا مسافرم

من اینجا مسافرم

من اینجا مسافرم 
جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.

جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟...


زاهد گفت: مال تو کجاست؟

جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.

زاهد گفت: من هم.
موضوع: آموزش و پند با داستان،
ادامه مطلب
[ 1391/12/1 ] [ 11:05 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]