تبلیغات
آموزش و پرورش نوین - مدیر مستبد عامل اصلی نابودی اهداف آموزشی

مدیر مستبد عامل اصلی نابودی اهداف آموزشی

مدیران مدرسه  بفکر خودنمایی و حفظ قلمرو خود در مدرسه هستند و
انجمن اولیا و مربیان را تا آنجا که می توانند به چالش کشیده و نابود می کنند؛
هیچ آموزشی بدون مشارکت اولیا به سرانجام نخواهد رسید!
ضعف مدیر آموزشی بزرگترین صدمه به پیکره  رشد یک کشور است!ادامه مطلب
[ 1392/02/10 ] [ 11:23 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]