تبلیغات
آموزش و پرورش نوین - تفاوتهای تفاوتهای نیمكره چپ و راست مغز

تفاوتهای تفاوتهای نیمكره چپ و راست مغز
با آنكه دو نیمكره مغز عملكرد یكپارچه ای دارند و در همكاری تنگاتنگی با یكدیگر می باشند . اما از جنبه های گوناگون با یكدیگر تفاوت دارند . افراد نیز از نظر آن كه كدام نیمكره مغزشان بر افكار و پردازش اطلاعات مغزشان سیطره دارد با یكدیگر تفاوت دارند اكنون به تفاوتهای دو نیمكره مغز می پردازیم :
نیمكره راست 
§ دیداری ـ تمركز بر تصاویر و الگوها 
§ درك مستقیم و شهودی ـ پیروی از احساسات 
§ حافظه تصویری ـ توسط یادداشت ویا ترسیم موضوعات می توان آنها را به خاطر سپرد. 
§ پردازش افكار بطور همزمان صورت می گیرد .
§ اطلاعات را به یكدیگر ارتباط می دهد . 
§ ابتدا به كلیات و سپس به جزییات می پردازد . 
§ سازمان نیافته می باشد . 
§ تداعی آزاد دارد . 
§ بسیار در جستجوی استدلال بوده و به دنبال علل قوانین می باشد . 
§ فاقد حس زمان می باشد . 
§ در تلفظ ویافتن واژه ها مشكل دارد .
§ در الویت بندی مشكل دارد . تكانشی و بدون اندیشه اقدام به كاری می كند . 
§ هنگام صحبت كردن دستان خود را حركت می دهد . 
§ به چگونگی بیان سخنی توجه می كند و نه به مضمون آن .
نیمكره چپ : 
§ شفاهی ـ تمركز بر واژه ها ، نماد ها و ارقام 
§ تحلیل گر ـ پیروی از منطق .
§ برای بخاطر آوردن از واژه ها سود می برد ـ اسامی را بجای چهره ها بخاطر می سپارد .
§ پردازش افكار بطور متوالی و ترتیبی صورت می گیرد ـ مرحله به مرحله 
§ استنتاج منطقی از اطلاعات به عمل می آورد .
§ ابتدا جزییات را بررسی كرده و سپس به كلیات دست می یابد . 
§ بسیار سازمان یافته می باشد . 
§ علاقه مند به تهیه فهرست و برنامه ریزی 
§ معمولا بدون تحلیل و كوركورانه از قوانین تبعیت می كند . 
§ در پیگیری و حفظ زمان كار آمد است . 
§ تلفظات و فرمولهای ریاضی به سهولت به خاطر سپرده می گردند . 
§ از مشاهده اشیا لذت می برد . 
§ از پیش برنامه ریزی می كند . 
§ هنگام سخن گفتن به ندرت از اشارات و حركات دست استفاده می كند . 
§ به مضمون سخن توجه می كند و نه به چگونگی بیان آن . 
تفاوتهای مغز زنان و مردان : 
§ سلولهای مغزی در مردان 4% بیشتر از زنان می باشد . مغز مردان 100 گرم سنگین تر از مغز زنان می باشد . 
§ ارتباطات میان سلولهای مغزی در زنان بیشتر از مردان می باشد . 
§ انتقال اطلاعات میان دو نیمكره مغز در زنان با سرعت بیشتری انجام می گیرد.
§ زنان تقریبا به هر دو نیمكره مغزشان دسترسی دارند اما مردان عمدتا از نیمكره چپ مغزشان استفاده می كنند . 
§ طول نخاع در مردان اندكی طویل تر از زنان می باشد .

http://www.iranew.com/cat-1.aspx?p=2نیمكره چپ و راست مغز


ادامه مطلب
[ 1392/07/12 ] [ 01:49 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]