زنگ تفریح مهمترین وسیله اجتماعی شدن

زنگ تفریح هم فرصتی برای استراحت ورفع خستگی کودکان ونوجوانان وهم مهمترین وسیله اجتماعی شدن آنان به شمارمی رودوتجربیاتی که دانش آموزان درزنگ تفریح به دست می آورند می توانددرنگرش آنان نسبت به خودمدرسه وتحصیل اثربگذارد.بنابرین زنگ تفریح فرصتی است تا دانش آموزان گروه های سنی مختلف ضمن بازی گروهی باهم دوست شوند و به قول بلاچفورد : شبکه های مهم اجتماعی را درمدرسه ایجاد کنند . درکشورمامدیرمدرسه نقش چندانی درمدیریت زنگ تفریح برعهده ندارددرعوض نقش ناظم یامعاون مدرسه دراین زمینه کاملاً برجسته است .اومعمولاً باوضع مقرراتی که غالباً برای دانش آموزان توجیه نشده است مانند:توپ نیاورید،ندوید،کش بازی نکنید،روی زمین خط نکشید و ...
ادامه مطلب


موضوع: شورای معلمان،
ادامه مطلب
[ 1391/08/1 ] [ 09:31 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

شیوه نامه انتخاب معلم نمونه

شیوه نامه انتخاب معلم نمونهاز سوی اسدالله اسدی گرمارودی قائم مقام وزیر در ستاد بزرگداشت مقام معلم شیوه نامه انتخاب معلم نمونه به استانها ابلاغ گردید.
 دانلود فایلها
shivename 89-90.pdf1.08 MB

موضوع: دانلود مطالب آموزشی، شورای معلمان، اخبار آموزش و پرورش،
ادامه مطلب
[ 1391/02/29 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیکی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

● چکیده:


این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی کلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.
به منظور انجام پژوهش، ۷۲ کلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این کلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیکی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد که فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگیهای روانی کودکان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.


ادامه مطلب


موضوع: مدیریت مدرسه، شورای معلمان، دانستنی های پزشکی ،
ادامه مطلب
[ 1390/09/22 ] [ 10:59 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

کاربرد شیوه های تلفیق در آموزش و پرورش ایران-2

-  توجه افراطی به تلفیق

اصولاً رویکرد بین رشته ای و یا تلفیق یک وسیله ای برای دست یابی به هدفهای تربیتی است رویکرد مزبور به این دلیل با ارزش است که از تحمیل بار سنگین رشته های علمی و نگاه تخصّصی بر دانش آموزان جلو گیری می کند و امکان توجه و پرداختن به نیازهای آنان و آماده نمودن افراد برای زندگی حال و آینده را فراهم می نماید لذا ضروری است مسئولان برنامه ریزی درسی رویکرد بین رشته ای را به عنوان یک وسیله ای تلقی نمایند که در برخی موقعیّت آثار یاد گیری مطلوب دارد ولی به معنای وسیله شفا بخش در همه موقعیّتها نیست.

5-  تمایل قطبی در طراحی برنامه درسی بین رشته ای

در تاریخ برنامه درسی همواره بین مدافعان رویکرد بین رشته ای و طرفداران رشته ای و حتی در میان صاحب نظران رشته علمی به یکدیگر «نزاع»  و کشمکش هایی وجود داشته است این نزاع به مطول نگرشهای تعصّب آمیز و جزم اندیشانه برخی صاعب نظران است اگر یک متخصّص موضوعی حوزه تخصّصی خود را به مشابه مملکتی بداند که کسی حق ندارد از مرزهای آن عبور کند در این حالت سایر رشته ها را نخواهد داد این طرز تلقّی جزم اندیشانه ممکن است در یک متخصّص برنامه ریزی درسی نیز باشد احتمال دارد برنامه درسی بین رشته ای به حصاری تبدیل شود و از وسعت مفاهیم و مهارتها در بستر موضوعات گوناگون جلوگیری کند.

6-  نیاز به زمان زیاد

طراحی برنامه درسی بین رشته ای پیچیده تر از طراحی رشته ای است به همین دلیل به زمان زیادی احتیاج دارد برقراری ارتباط بین رشته های علمی که هر کدام با ساختار خاص و در طول زمان به وجود آمده اند کار مشکلی است و ممکن است لازم باشد به پژوهشهایی برای چگونگی طراحی برنامه بین رشته ای در یک حوزه خاص انجام گیرد علاوه بر پیچیده بودن طراحی نظام ارتباطی بین طراحان برنامه و معلمان و همچنین اشاعه  برنامه درسی نیز پیچیده است.

7-  نیاز به فرهنگ آموزش جدید

نظام رشته ای که به طور سنتی حاکم است و فرهنگ خاص دارد و بر اساس آن مناسبات مدیران،مسئولان،طراحان،معلمان و سایر افراد شکل گرفته است چنانچه نظام رشته ای مستقر شود به تغییر نگرش و فرهنگ موجود احتیاج دارد به عنوان مثال این ارزش باید پذیرفته شود که در تربیت کودکان و نوجوانان رشد و تأمین نیازهای اساسی او در جهت یک زندگی متعادل در درجه اوّل اهمیّت است و همه رشته های علمی در کنار سایر وسایل وسیله ای برای تحقّق این مقصود هستند این «ارزش»مستلزم تغییر در نگاه به رویدادهای آموزشی است.

چنانچه تغییرات مورد نیاز جهت طراحی برنامه درسی رشته ای بوجود نیاید نظام بین رشته ای پیشرفت چندانی نخواهد داشت بنابراین برای موفقیّت شیوه نو باید زمینه های نو را با برنامه های فرهنگی نو ایجاد کرد.

تلفیق محتوا مدار و فرایند مدار

مفهوم تلفیق محتوا مدار برنامه درسی که در آن رشته های مختلف حول محور یک مرکز. سازماندهی مشترک اعم از یک مفهوم،موضوع،مسئله یا مضمون تنظیم میشود برنامه درسی بین رشته ای محتوا مدار یا محتوا محور خوانده میشود. در این شیوه تلفیق هدف آن است که یادگیرندهمحتوای سطح عالی تر و اندیشه های کلی را یاد بگیرد و در مو قعیتهای خاص زندگی از آن استفاده کند.

شکل شماره 6

به عنوان مثال برای آموزش مفهوم «ارتباط»یا مفهوم«ارتباط»یا مفهوم«تعادل»مواد درسی علوم ،ریاضی،مطالعات اجتماعی،هنر،ادبیات و غیره هر یک به نوعی برای روشن کردن این مفهوم به کار می آید و به توضیح جنبه ای از آن می پردازدعلاوه بر تلفیق ،فرایندها و مهارتها نیز در برنامه درسی تلفیق می شود در این شیوه به جای یک مفهوم یا موضوع یک مهارت محور سازمان دهی برنامه درسی قرار می گیرد مهارتها و فرایندهایی انتخاب می شود که دانش آموزان در متن زندگی خود در فعالیتهای یادگیری و علمی آینده به آنها احتیاج دارد.

مفهوم تلفیق فرایند مدار

در رویکرد فرایند مدار به این سؤال پاسخ داده می شود که چگونه می توانیم تعدادی از مهارتها و فرایندها را در دانش آموزان تقویت کنیم تا بتوانند در موقعیت های زندگی و حل مسایل مهم از آنها استفاده کنند در تعیین این فرایندهای ضروری باید خلأ و کاستی های رفتاری در جامعه شناخته شود و همراه با آن مجموعه ای از مهارتهای اساسی مربوط به زندگی پیش روی طراحان برنامه درسی باشد تا بتوانند اولویت بندی کنند.

شکل شماره 7

در تقویت هر یک از این مهارتها و یا فرایندها نباید در محدوده یک رشته علمی خاص باقی ماند بلکه باید از مرز رشته های علمی عبور کرد ولی در تقویت آن مهارت از رشته های علمی به عنوان منبع و بستر تقویت آن بهره برداری کرد هیچ یک از این مها رتها مخصوص یک رشته علمی یا حوزه خاص یادگیری نیست بلکه در همه عرصه های یادگیری و در همه ابعاد زندگی از آنها استفاده می شود.

کدام یک از رویکردهای محتوا محور و فرایند محور نسبت به هم اولوّیت دارند؟ پاسخ آن است که هر دو در جای خود اهمیّت دارند و از آنها در برنامه درسی بر اساس هدفهای مورد نظر باید استفاده نمود هدفهای یادگیری متنوّع و وسیع هستند و نمی توان طراحی برنامه درسی را به یکی از این دو رویکرد محدود ساخت به علاوه این نکته مهم که اگر از هر دو رویکرد در کنا یکدیگر استفاده شود عمق یادگیری بیشتر خواهد شد.

یافته های تحقیقاتی مؤید

کین وکین[6] (1991)در پژوهشی که روشهای آموزشی و کاربرد عصبی –روانی ذهنی را در ارتباط با هم بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که جست و جوی معنا و کشف الگوهای فرایندی بسیار مهم تر از فرایندهای ذهنی به هنگام یادگیری است به این معنی که مغز انسان ممکن است از پذیرش حقایق مستقل و بدون ارتباط امتناع کند.

تحقیقات انجمن ملی برنامه درسی core[7] (2000) نشان می دهد که بدون استثنا دانش آموزانی که با هر نوع برنامه درسیب تلفیقی آموزش دیده بودند در مقایسه با آنهایی که تحت برنامه درسی سنّتی تحصیل می کردند، عملکرد بهتری داشتند.

تحقیقات دانشگاه آکرون[8] (اسمولن[9] ،1998)نیز نشان می دهد که شیوه تلفیقی در برقراری روابط معنادار بین موضوعات درسی و بین آنچه که می دانند و آنچه که برای فهمیدن باید در جست و جوی آن باشند نقش مهمی ایفا میکند. مطالعات اندرسن[10] (1998)به نقل از لایت اسمیت[11] بیانگر آن است که دانش آموزانی که با این شیوه به یاد گیری می پردازند مهارتهای مورد نیاز در هر دو شغلی را به آسانی یاد می گیرند هم چنین به عنوان اعضا و شهروندانی مسئول در ساخت جامعه آینده نقش آفرین خواهند بود.

الزامات اجرایی برنامه درسی بین رشته ای

برای اجرای بهتر برنامه درسی بین رشته ای شرایط مساعد باید فراهم شود و پیش نیازهایی آماده گردد.

1-  فهم مشترک: همه دست اندرکاران اجرای برنامه اعم از طراح،مدیر،معلم وسایرین باید فهم مشترکی از ابعاد مختلف بین رشته ای داشته باشند و به ادبیّات واحد برسند.

2-  زمان بندی انعطاف پذیر:برای اجرای برنامه درسی بین رشته ای برنامه زمانی انعطاف پذیر باید وجود داشته باشد در شرایط کنونی که برای هر درس مقدار زمان مشخص در نظر گرفته شده است وبا صدای زنگ مدرسه هر جلسه تدریس به پایان میرسد نمی توان طرح بین رشته ای را اجرا کرد.

3-  حمایت اجتماعی:دانش آموزان و اجتماع باید حمایت لازم را از برنامه به عمل آورند دانش آموزان بین دو نهاد تربیتی خانه و مدرسه رفت و آمد می کنند اگر والدین برنامه را نشناسد و یا قبول نداشته باشد اجرای آن مشکل میشود اجتماع نیز از محصول مدارس به عنوان شهروند استفاده میکند لذا مؤسسات اجتماعی نیز باید@ این برنامه جدید باشند.

4-  پیش بینی فضا و تجهیزات:سازمان فضا و تجهیزات آموزشی باید متناسب با اقتضائات برنامه درسی میان رشته ای تغییر کند روال سنّتی و کنونی که دانش آموزان پشت سر هم در ردیفهای صندلی قرار می گیرند و نوعاً از آنها انتظار میرود بیشتر سکوت کنند و گوش دهند تناسب با آموزش بین رشته ای ندارد.


ادامه مطلب


موضوع: شورای معلمان،
ادامه مطلب
[ 1390/09/5 ] [ 04:10 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

کاربرد شیوه های تلفیق در آموزش و پرورش ایران-1

 

مدارس کشور، برنامه ریزان درسی و معلمان، بیشتر با رویکرد رشته ای و سازمان دهی مجزّا از هم مأنوس هستند و طراحی برنامه های بین رشته ای برای آنان مشکل خواهد بود با تمرین و ممارست می توان به تدریج مهارتها و نگرشهای مثبت نسبت به استفاده از رویکرد بین رشته ای را در برنامه های درسی تقویت کرد. برای تولید دروس بین رشته ای مراحلی معرفی می شود که تفکر و عمل مطابق این مراحل به درونی شدن فرهنگ برنامه ریزی درسی با رویکرد تلفیقی در بین برنامه ریزان و معلمان و کسب توانای در بهره مندی از آنان کمک می کند.

1-  تعیین هدف

مفاهیم، اصول یا مهارتهایی که قصد داریم دانش آموزان با اجرای درسی به آنها برسند مشخص می کنیم هر قدر هدفها منسجم تر و محدودتر باشند کاربرد بهتری در این رویکرد خواهند داشت. تأکید به محدود بودن هدفها در بعد کمی است نه کیفی. بر عکس هدفها از جهت کیفی. باید وسعت داشته باشند تا تلفیق موضوعات گوناگون امکان پذیر باشد.

2-  انتخاب محتوای مبنا

یکی از موضوعات درسی به عنوان مبنا و محور سازمان دهی انتخاب می شود و مانند تنه یک درخت عمل می کند سایر موضوعات و فعالیتها به منزله شاخه هایی هستند که بر تنه می رویند ممکن است این محتوا یک اثر هنری یا ادبی باشد یا یک اصل علمی و یا یک رویداد تاریخی و سایر موارد باشد از جمله آثار انتخاب محتوای مبنا آن است که از پراکندگی و تشتّت موضوعات جلوگیری می نماید.

3-  شناسایی معنی دار رویدادها اکتشافات و نوشته ها در سایر موضوعات که مرتبط با «محتوای مبنا» هستند. از طریق گفتگو با همکاران و طوفان مغزی می توان اطلاعات سایر رشته ها یا موضوعات را که با محتوای مبنا مرتبط به نظر می رسند مورد بررسی قرار داد. مراجعه به متون کتابهای مورد استفاده، مقالات خوانده شده فیلم های مشاهده شده و تجارب زندگی در این راه مفید به نظر می رسند.

4-  مشخص کردن نکات کلیدی بین رشته ای که با هدف اصلی ارتباط دارند. یکی از آسیب های برنامه ریزی درسی بین رشته ای، غرق شدن در ایده های طرح شده و گم شدن هدف نهایی است. بنابراین همزمان با بررسی ایده ها هدف نهایی را باید در ذهن نگه داشت.

مطابق هدف ممکن است برخی ایده ها کنار گذاشته شوند به دلیل این که پیچیده هستند و یا کاملاً هدف را نمی رسانند. گاهی هم ممکن است ایده ها به حدی روشنگر باشند که موجب شوند در هدف نهایی تجدید نظر شود.

5-  تنظیم اهداف آموزشی. اهداف آموزشی پس از بررسی و تحلیل ایده های طرح شده، مشخص می شوند. هدف نهایی جهت طراحی برنامه درسی را مشخص می کند ولی هدفهای آموزشی انتظارات یادگیری در یک درس معین را معلوم می سازد. اهداف یادگیری به منزله سکوی پرش برای تدوین روشها و فعالیتهای آموزشی می باشند.

6-  تنظیم مثلث دانستن، انجام دادن و شدن

این قسمت چار چوب محتوا را با رویکرد بین رشته ای نشان می دهد. معلمان باید به این سه سؤال مهم پاسخ دهند:


ادامه مطلب


موضوع: شورای معلمان،
ادامه مطلب
[ 1390/09/5 ] [ 04:08 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

چالش و بازخورد دو شاه کلید آموزش!

1-  یادگیری باید تازه و "چالش" برانگیز باشد.به مسئله یردن و پرسش های چالش برانگیز و سازنده از کودکان.مثلا:چرا در مناطق جنوبی برف نمی بارد؟

2- (بازخورد تعاملی)باید روشی را یافت که فراگیران ضمن تجربه کردن بتوانند به معلم بازخورد بدهند و از او بازخورد بگیرند.

          چالش اگر زیاد باشد دانش آموز دیگر درس نمی خواند و اگر کم باشد کسل می شود.

          چالش ذهنی را می توان با ارائه مواد درسی جدید، افزودن سطح دشواری یا محدود کردن منابع ایجاد کرد.

          ایجاد چالش ذهنی شامل تغییر دادن زمان، مواددرسی، دسترسی به منابع، انتظارات یا حمایت در فرایند یادگیری و..است.

          تازگی مانند تعویض تزئینات کلاس، تغییر راهبردهای آموزشی، استفاد از کامپیوتر، گروه بندی، سفرهای علمی؛ سخنرانان میهمان، گروه های دونفره، بازی، تدریس دانش آموزان، روزنامه نگاری ، پروژه هایی که دانش آموزان غیر هم سن انجام دهند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 

 

     نقش بازخورد:

 

 

          بازخورد شخص یادگیرنده را به حداکثر می رساند.

          بازخورد تردید را کاهش می دهد و توانایی سازگاری را افزایش و واکنش های فشار روانی را کاهش می دهد.

          بازخورد هم کلاسان در گروه بسیار نقش آفرین است.

          بهتر است گروه از نوع غیر هم سن و ناهم مرتبه باشد.

          وقتی فرد درگروه بازخورد می گیرد اول آنکه احساس ارزشمندی می کند و مغز هورمون های لذت بخش آندروفین و دوپامین ترشح می کند. دوم آنکه گروه بندی روشی عالی برای بازخورد اجتماعی و تحصیلی محسوب می شود.

 

          بازخورد باید خاص و فوری باشدموضوع: هوش و خلاقیت، شورای معلمان،
ادامه مطلب
[ 1390/09/2 ] [ 10:43 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

علل رکود جلسات شورای معلمان و راهکارها

علل رکود جلسات :

1. عدم باور برخی از مدیران به تأثیر شورا

2. عدم برنامه ریزی و کم محتوائی جلسات (نداشتن دستور جلسه و آماده نبودن مدیر)

3. عدم اداره صحیح و مؤثر جلسات

4. عدم رعایت نظم و انضباط از سوی برخی از مدیران

5. مناسب نبودن زمان و مکان برگزاری جلسه

6. عدم ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده در جلسات شورا

7. عدم توجه به توانایی معلمان و متکلم الوحده بودن مدیر

8. عدم وجود وسایل پذیرایی و جاذبه های لازم برای تشکیل و ادامه جلسات

و می توان اضافه نمود که :

1. عدم باور بعضی از معلمان به تأثیر حضور آنان در جلسات

2. عدم وجود انگیزه و رغبت کافی در معلمان برای شرکت در جلسات

3. مشغله معلمان به دلایل مختلف اقتصادی

4. عدم نظارت لازم از سوی ادارات در خصوص تشکیل و کیفیت جلسات

5. عدم نتیجه گیری محسوس از تصمیمات جلسات در روند آموزش و پرورش آموزشگاه

6. عدم تمایل به کار گروهی و گرایش به فرد گرایی در مدارس

پیشنهاداتی در کیفیت بخشی جلسات شورا :

1. شرکت کنندگان در جلسات فرصت داشته باشند که در تهیه دستور جلسات شرکت کنند .

2. تسهیلات لازم و کافی و راحت پیش بینی شود .

3. زمان و مکان مناسب انتخاب شود .

4. افراد فرصت بیان نقطه نظرات خود را داشته باشند .

5. نظر افراد در تصمیمات ملحوظ شود .

6. از وسایل سمعی و بصری مناسب استفاده شود .


ادامه مطلب


موضوع: شورای معلمان،
ادامه مطلب
[ 1390/08/19 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات