سخن بزرگان درباره آموزش وپرورش

سخن بزرگان درباره آموزش وپرورش :ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند، نه برعكس.((جرج برنارد شاو)) قبل از ازدواج شش نظریه درباره تربیت كودكان داشتم؛ حالا شش فرزند دارم، ولی دارای هیچ گونه نظریه ای نیستم.((لورد روچستر)) مردی را كه آماده آموختن است تعلیم ندادن، انسانی را به هدر دادن است، مردی را كه آماده آموختن نیست تعلیم دادن، سخن به هدر دادن است، خردمند نه انسان را به هدر می دهد و نه سخن را.((كنفوسیوس)) مهم نیست كه انسان چه اندازه می داند، چه چیز كسب كرده و چگونه پرورش یافته، مهم این است كه دانسته خود را چگونه بكار می برد، خودش چیست و چه می تواند بكند.((؟)) می توان در ظرف دو سال یك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یك مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد. ((جواهر لعل نهرو )) مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلكه دامان عشق است. نهال خرد باید در كوزه عشق كاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.((موریس مترلینگ)) از كسی كه نمی داند كه نمی داند، دوری كن، به كسی كه نمی داند و می داند كه نمی اند، تعلیم بده، كسی را كه می داند و نمی داند كه می داند، روشن كن و از كسی كه می داند و می داند كه می داند پیروی كن.((مثل تازی)) هرگز به كودك تان نگویید پیشه آینده اش چه باشد. همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید، چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیكبختی خواهید بود و اگر این گونه نباشد، هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد.((اُرد بزرگ)) در مكتب فقر و تنگدستی چه بسا به دلیل عواطف و احساسات، فعالیتهای نویسندگان، شعرا و مخترعان نامدار پرورش یافته است. بیشتر بزرگان علم فرزندان فقر و تنگدستی بوده اند.((غ-ذ)) مشکلات ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند.((برایان تریسی)) آموزش احمقها به همان اندازه بی نتیجه است كه بخواهیم با صابون، ذغال را سفید كنیم.((كیتز)) دریای بی تلاطم، هیچگاه دریانورد ورزیده تربیت نمی كند.((مثل آفریقایی)) ما چیزهایی را آموزش می دهیم كه می دانیم، ما مانند خودمان را بازسازی می كنیم. گندم از گندم بروید، جو ز جو.((جان ماكسول)) معنای حیات دنیوی، بر خلاف آنچه به ما آموخته اند، در رفاه و رونق و آسایش تن نیست، در پرورش جان است.((الكساندر سولژنیستن)) رهبران حقیقی كسب و كار، جوامع حرفه ای، تعلیم و تربیت و حكومت و خانه، در مقایسه با دیگر افراد جامعه برتریهایی دارند كه آنها را از دیگران متمایز می كند. برتری آنها در ولادت استثنایی، هوشبهر بالا یا در استعداد خاص نیست. برتری آنها در دیدگاه و نگرش آنها است نه در شایستگی و استعداد آنها.((دنیس ویتلی)) وقتی خدا می خواهد كسی را تربیت كند او را به مدرسه های پر زرق و برق نمی فرستد، بلكه او را در مدرسه احتیاج تعلیم می دهد.((جان ماكسول)) مدتهاست به این امر پی برده ام كه آموزش دادن یك كار خوب به بیست نفر راحت تر از این است كه خودم یكی از آن بیست نفر باشم كه می بایست به دستورات خودم عمل كنم.((دیل كارنگی)) هیچ وقت نباید كسی را به دلیل عملش تحقیر و یا به جهت كاری كه كرده توبیخ كنیم. چون او در محیطی رشد كرده كه مقتضیات تربیتی و محیط و عادتهای اكتسابی و ارثی خود را داشته است.((آبراهام لینكلن)) چرا از فرزندانی كه خود آنها را قدر ناشناس پرورش داده و تربیت كرده ایم، گله مندیم؟((دیل كارنگی)) فرزندان ما همان گونه می شوند كه تربیت شده اند.((دیل كارنگی)) تشكر و حق شناسی ثمره درختی است كه با اصول صحیح پرورش یافته است و نمی توان این میوه را در میان كسانی یافت كه به گونه ای صحیح و اصولی پرورش نیافته اند.((ساموئل جانسون)) خلاقیت باعث پرورش قدرت انطباق پذیری می شود.((جان ماكسول)) هوش و استعداد خود را پرورش بده، اما نه از راه مطالعه صرف، بلكه با تفكر توام با عمل. تمایل بیشتر دانشمندان به مطالعه شبیه تلمبه است؛ خالی بودن مغزهای خودشان موجب می شود كه افكار مردم دیگر را به سوی خود بكشند؛ هركس زیاد مطالعه كند به تدریج قدرت تفكر [ خود ] را از دست می دهد.((آرتور شوپنهاور)) از تمام صفاتی كه برای پرورش جسم و جان شما سودمند است، هیچ یك به سودمندی تصمیم و اراده نیست.((پوشه)) درسهایی كه بر زانوی مادر آموخته شده و آموزش هایی كه پدر داده، همراه با داستانهای شیرینی كه در كنار بخاری به گوش رسیده، یادگارهای شیرینی است كه هرگز به طور كامل از یاد نمی رود.((لامنه)) برای پرورش حقیقی در ادبیات باستانی مطلقاً لازم است كه فرد چند بُعدی باشد و دیدگاه های مختلفی را بكار گیرد.((آرتور شوپنهاور)) اگر آموزش چیزی را پیش از پنج سالگی آغاز كنید و با وقار و آرامش فراوان آن را به گونه ای مداوم تكرار كنید برای ابد در ذهنتان باقی خواهد ماند. زیرا در مورد انسانها هم بسان حیوانات، آموزش تنها آنگاه با موفقیت همراه است كه از دوران كودكی آغاز شود.((آرتور شوپنهاور)) سر از راه منطق عمل می كند. می توان قانعش كرد، می توان هندو یا مسیحی اش ساخت، می توان آن را كمونیست، فاشیست یا سوسیالیست گرداند. با سر می توان همه كار كرد؛ تنها یك نظام آموزشی زیركانه و راهكارهایی مكارانه لازم است.((اشو)) ذوق پرورش نمی یابد مگر با تماشای زیبایی.((سیریوس)) اگر یك سال، ثمر از كاری خواستی گندم بكار و اگر دو سال خواستی درخت بكار و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت كن.((كنفسیوس)) اگر نیت یكصد ساله دارید انسان تربیت كنید.((امیركبیر)) هر كس باید باغ خود را پرورش دهد.((فرانسوا ولتر)) انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادی می گردد، اما انسان دانا آن را در زیر پاهای خود پرورش می دهد.((جیمز اوپنهیم)) اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه كسی پرورش می داد؟((ناپلئون بناپارت)) زرتشت با فلسفه ی خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئین خود را بر آموزشهای اخلاقی نهاد.((رابیندرانات تاگور)) ارج نهادن به نفس، چیزی نیست كه آن را به دست آورید و سپس تا ابد از آن نگاهبانی كنید، بلكه فرایندی است كه همیشه نیاز به جستجو و پرورش و كار دارد.((شری كارتر اسكات)) هیچ گاه اثرات خوب تعلیم و تربیت مادرم را از دست نخواهم داد.((توماس ادیسون)) در برف، سپیدی آشكار است. آیا تن به آن می دهی؟ بسیاری با نمایی سپید، در ژرفنای [ وجود ] خود نیستی را پرورش داده اند.((ارد بزرگ)) آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد كند، اما نتوانسته به آنها بگوید كه بخوانند.((جی. تراولیان)) آینده ی كودكان بسته به تربیت پدر و مادر است.((ویكتور هوگو)) 
اساس آموزش و پرورش ساختن ماشین نیست، بلكه ساختن انسان است.((كونی)) اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر كتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد.((پلوتارخ)) به دنیا نیامدن بهتر از آموزش نیافتن و نادان ماندن است؛ زیرا جهالت، ریشه ی همه بدبختی ها است.((افلاطون)) در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست كه با آموزش مناسب درست نشود.((فرانسیس بیكن)) زن و فرزندان خود را از كسب دانش و پرورش باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آینده پشیمان نگردی.((پندنامه آذرآباد)) دانستنی های كهنه را به كار بردن و از روی آن دانستنی های تازه ای به دست آوردن از اصول عمده ی آموزش است، هر كه این كار را انجام دهد می توان او را آموزگار نامید.((كنفوسیوس)) من به این مسأله باور راسخ [ =محكم و استوار ] دارم كه تنها یك راه برای رهایی از شر سرمایه داری وجود دارد: برقراری اقصاد ِ سوسیالیستی به یاری آموزش و پرورشی درخور ِ تحقق اهداف سوسیالیستی. در چنین ساختاری ابزار تولید و فرآورده های آن به كل جامعه تعلق داشته و مصرف آن نیز طبق برنامه خواهد بود.((آلبرت انیشتین)) نه تنها كسب دانش، بلكه «تكرار» نیز مادر یادگیری و تربیت است.((ژان پل)) هدف نهایی از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گیری از اوقات فراغت است.((ارسطو)) هر حكایت دلنشین و هر شعر زیبایی، سرشار از آموزش است.((ژان پل)) هركس كه آموزش روزگار او را نرم و دانا نكند، هیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن كه رنج او بی ثمر است.((عنصرالمعالی)) هدف بزرگ آموزش و پرورش باید تربیت قوای ذهنی باشد نه انباشتن مغز با دانسته ها و اندوخته های دیگر.((تیرون ادواردز)) نخستین فصل سیاست چیست؟ آموزش و پرورش؛ دومین، باز هم آموزش و پرورش و سرانجام سومین فصل آن هم آموزش و پرورش است.((؟)) پرورش روح بشر به كتاب مربوط می شود.((پلوتارخ)) لذت كتاب به جای خود، بدون آن، روح پرورش نمی یابد.((پلوتارخ)) جایی كه آموزش پاكدامنی و ایمان به سادگی انجام پذیر نیست، آموزش مذهب به مراتب دشوارتر است.((ژوزف ژوبرت)) اراده به گونه ای طبیعی و خود به خود تكمیل می شود؛ به شرط آنكه آموزش و پرورش نادرست سد راهش نشود.((فیثاغورث)) زنها اختراعهای بزرگی نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.((توماس ادیسون)) كاش دانسته بودم چگونه زندگی كنم یا كسی را یافته بودم كه روش زندگی را به من آموزش دهد.((تئودور پاركر)) وظیفه ی آموزش این است كه ذهن های خالی را به ذهن های باز تبدیل كند نه ذهن های پر.((مالكولم فوربس)) 

آموزش و پرورش ما تاكنون به فكر این بوده كه دانش آموزان چه مطالبی باید بیاموزند نه اینكه چگونه بهتر می توانند مطالب را فرا گیرند.((آنتونی رابینز)) 
عدالت قابل تربیت [ برای منافع خودمان ] نیست. هر كاری كه انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و خطاهایی كه از ما سر می زند تازیانه ای را به وجود می آورد كه با آن مجازات می شویم.((ویلیام شكسپیر)) 
فراموش نكنیم كه حق شناسی نشانه ای از آموزش درست است. پس اگر از فرزندانمان توقع حق شناسی داریم، باید آنها را حق شناس بار بیاوریم.((دیل كارنگی)) 
بهترین زمان برای تربیت اراده، ایام جوانی است.((فیثاغورث)) 
تعلبم و تربیت، دانه ای در درون شما نمی كارد، اما دانه های شما را می رویاند.((جبران خلیل جبران)) 
تعلیم و تربیت، دانه را آبیاری می كند، اما از پیش خود دانه ای به شما نمی دهد.((جبران خلیل جبران))

ادامه مطلب


موضوع: نکاتی از اساتید جهان آموزش، مطالب آموزنده برای اولیاء ومربیان، جمله های به یاد ماندنی،
ادامه مطلب
[ 1391/03/19 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

حق معلم و برخى شیوه‏هاى معلمىِ حضرت رسول ع

حق معلم

امام سجاد علیه‏السلام فرمودند:
حق معلم آن است كه:
او را بزرگ دارى؛
و مجلسش را محترم شمارى؛
و درست به گفتارش گوش دهى؛
و به او توجه كنى؛
و وى را در تربیت علمى خود كه به آن محتاجى كمك دهى، به این كه فكرت را فارغ و ذهنت را حاضر سازى، و با چشم‏پوشى از لذت‏ها و كاستن شهوت‏ها، قلب را پاك كنى و چشم را جلا دهى؛
و بدانى كه در آن درس‏ها كه به تو مى‏آموزد، پیك او هستى كه به هر جاهلى بر مى‏خورى، پیام او را نیكو به گوشش برسانى؛
و چون این رسالت را به عهده گیرى، باید در ابلاغ و اداى آن خیانت نورزى.
برخى شیوه‏هاى معلمىِ حضرت رسول
پیامبر اعظم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم براى بیان مقصود خویش، تنها به گفتار بسنده نمى‏كرد، بلكه از شیوه‏ها و ابزار آموزشى نیز بهره مى‏گرفت كه به نمونه‏هایى از آنها اشاره مى‏كنیم:
الف) یكى از آن راه‏ها، كمك گرفتن از اعضاى بدن همراه با گفتن بود. به قول امروزى‏ها، حضرت به شیوه «دیدارى ـ شنیدارى» به بیان نكته مورد نظر خویش مى‏پرداخت. ابوموسى اشعرى مى‏گوید: روزى حضرت فرمود: «مؤمن براى مؤمن، چونان مصالح ساختمان است؛ همدیگر را محكم نگه مى‏دارند.» سپس انگشتانشان را در یكدیگر فرو بردند.
ب) گاه براى تأكید، شیئى ممنوع را به دست مى‏گرفت و به مردم نشان مى‏داد و مى‏فرمود: «این حرام است» تا بعدها كسى ادعا نكند كه اشتباه فهمیده است. امام على علیه‏السلام مى‏فرماید: حضرت روزى ابریشم را در دست چپ و طلا را در دست راست خود گرفت. بعد دستانش را بلند كرد و فرمود: «این دو بر مذكّرهاى امت من حرام و بر مؤنث‏هاى امت من حلال است».
ج) یارى گرفتن از «تشبیه» و «همانند سازى»، آسان‏ترین روش براى فهماندن مطلب به مخاطب ـ در هر سطحى ـ است. حضرت مى‏فرمود: «دین‏باورى كه قرآن مى‏خوانَد، همانند ترنج است؛ بویى خوش و طعمى خوش دارد» یا «مؤمنى كه قرآن نمى‏خوانَد، مانندِ خرمایى است با طعمى خوش، امّا بى‏بو».
محمدكاظم بدرالدین
موضوع: موضوعات آزاد، انجمن اولیاء و مربیان ، داستانهای آموزنده، جمله های به یاد ماندنی،
ادامه مطلب
[ 1390/12/14 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

ناشناس

برای  شناخته شدن، باید عمری ناشناس باقی بمانی تا تورا سالها پی در پی کشف کنندموضوع: جمله های به یاد ماندنی،
ادامه مطلب
[ 1390/09/1 ] [ 03:15 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

خاطرات بزرگان

n     وقتی كه جوان بودم می خواستم اوضاع دنیا را متحول كنم ، كوشش زیادی در این جهت به عمل آوردم ولی به مرور كه با تجربه تر شدم به این نتیجه رسیدم كه نمی شود دنیا را به این راحتی ها تغییر داد. تصمیم گرفتم تلاش كنم تا اوضاع كشورم را تغییر دهم اما با گذشت زمان متوجه شدم كه عوض كردن اوضاع كشورم هم كار مشكلی است پس تصمیم گرفتم که حداقل اوضاع خانواده خودم را تغییر دهم.

n     حال كه پیر و بیمار شده ام دریافته ام كه در تغییر احوال خانواده ام هم  ناتوانم . اكنون به این نتیجه رسیده ام كه اگر از ابتدا تلاش خود را معطوف به تغییر خودم می كردم شانس موفقیتم بیشتر می شد و احتمال اینكه آنگاه می توانستم خانواده ام،  كشورم و حتی دنیا را تغییر دهم خیلی بیشتر بود.

موضوع: جمله های به یاد ماندنی،
ادامه مطلب
[ 1390/08/26 ] [ 02:24 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

آلبرت انیشتین کودک

آلبرت انیشتین در خاطراتش مى گوید:

«نظریه ی نسبیت نمى توانسته در دوران بزرگسالى من شکل گرفته باشد زیرا آدمى در بزرگسالى فرصتى براى اندیشیدن به فضا و زمان ندارد. اینها چیزهایى است که وقتى کودک بودم به آنها فکر کرده ام

 

موضوع: جمله های به یاد ماندنی،
ادامه مطلب
[ 1390/08/12 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

جمله طلایی

باید در مورد موفقیت ها وخطاها ،تشویق یا تذکر به رفتار وکردار شخص باشد نه شخصیت ومنش فرد.

مثال زدن یکی از راههای آموزش نیست، بلکه تنها راه آموزش  است ( انیشتن  ره.)

یک کشف  علمی یا اختراع  ما وقتی ارزشمندست که بتوانیم برای همه  بسادگی  تفهیم و بیانش کنیم.ادیسون ره.

موضوع: جمله های به یاد ماندنی،
ادامه مطلب
[ 1390/08/9 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic